Buurtblinkers geeft bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen tussen 8 en 16 jaar.

De begeleiding richt zich in eerste instantie op het verbeteren van het taalniveau van de kinderen.

We stimuleren de leesmotivatie, focussen op tekstbegrip en uitbreiding van de woordenschat. Ook bij vakken als rekenen (wiskunde), zogenaamde zaakvakken en vreemde talen wordt ondersteuning geboden.

De lessen worden op maat aangeboden, gegeven door een vaste begeleider en vinden iedere week plaats. De vertrouwensband tussen kind en begeleider is erg belangrijk en zo mogelijk worden creatieve middelen ingezet om iets aan te leren.

De ouderbijdrage is 40 Euro per kind, per jaar. Er kan gebruik gemaakt worden van de U-Pas.