Stichting Buurtblinkers helpt het (taal)niveau en de talenten ontwikkelen van kinderen tussen 8 en 16 jaar in Utrecht West.

We richten ons met name op kwetsbare kinderen met een migrantenachtergrond die tweetalig zijn opgevoed en die gebaat zijn bij extra aandacht en begeleiding.
Dit doen wij door het bieden van individuele bijles en huiswerkbegeleiding.

Ook begeleiden we een groep kinderen in het maken van een wijkkrant.

Daarnaast organiseren we workshops voor kinderen, gegeven door kunstenaars en vakmensen uit de wijk.

Buurtblinkers staat voor aandacht voor het individuele kind en een professionele begeleiding. Samenhang en cohesie in de wijk is een belangrijk onderdeel van de visie van Buurtblinkers. Alle activiteiten worden dan ook georganiseerd voor buurtkinderen en mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers die veelal uit de wijk komen.

Onze missie en visie

Stichting Buurtblinkers wil het (taal) niveau en de talenten ontwikkelen van kinderen in de
Utrechtse wijken Lombok en Nieuw Engeland.
We richten ons met name op kwetsbare kinderen met een etnische achtergrond die tweetalig zijn opgevoed
en die gebaat zijn bij extra aandacht en begeleiding.
De kinderen komen uit gezinnen met een kleinere portemonnee.
De ouders van de kinderen hebben niet de financiële middelen voor dure huiswerkbegeleiding.
We ondersteunen deze kinderen door het bieden van bijles en huiswerkbegeleiding.
Ook begeleiden we kinderen bij het maken van een Wijkkrant.
Daarnaast bieden we workshops aan waar kinderen kosteloos aan kunnen deelnemen.
Samenhang en cohesie in de wijk is een belangrijk onderdeel van de visie van Buurtblinkers.
Alle activiteiten worden dan ook georganiseerd voor buurtkinderen en
mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers die veelal uit de wijk komen.

Alle activiteiten van Stichting Buurtblinkers komen tot stand dankzij de
inzet van het bestuur, de vrijwilligers en een coördinator.

Zie hier Het Projectplan 2020

De Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Bolwerk, Petrus Johannes Wilhelmus (Peter Bolwerk)
Geboortedatum en -plaats: 26-09-1958, Dinxperlo
Datum in functie: 01-01-2018 (datum registratie: 13-08-2018)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Penningmeester: Römgens, Mathias Hubertus Maria (Thieu Römgens)
Geboortedatum en -plaats: 27-09-1953, Kerkrade
Datum in functie: 01-02-2019 (datum registratie: 19-03-2019)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Secretaris: Molenaar, Martha Tecla (Martha Molenaar)
Geboortedatum en -plaats: 23-08-1957, Steenwijkerwold
Datum in functie: 03-05-2017 (datum registratie: 03-05-2017)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Halenbeek, Joost
Geboortedatum en -plaats: 23-09-1973, Ede
Datum in functie: 03-05-2017 (datum registratie: 03-05-2017)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het Beloningsbeleid

Stichting Buurtblinkers stelt een betaalde coördinator aan voor
professionele begeleiding van vrijwilligers en kinderen,
contact met scholen en algehele coördinatie. Voor het overige werk steunt
Buurtblinkers geheel op vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd.

Zie hier het Jaarverslag van 2018

Zie hier hier de Jaarrekening van 2018

Naam van instelling: Stichting Buurtblinkers
RSIN/fiscaal nummer:
 857547458

Thieu Römgens
Postadres: Huizingalaan 95, 3572 LK Utrecht
Telefoon: 06-49131719
Mail:  buurtblinkers@gmail.com

Sponsoren:

Kansfonds

Oranjefonds